آذر ۵, ۱۳۹۹
انتخاب نام کتاب

چگونه یک نام مناسب برای کتاب خود انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین رازهای فروش یک کتاب، انتخاب نامی درخور، مناسب و جذاب برای کتاب است. انتخاب نام جذاب، تأثیر زیادی در پرفروش شدن یک کتاب […]